NIEUWS UPDATES

01 Mar 2023

Hoe mijn abonnement tijdelijk onderbreken of opzeggen?

Tijdelijke onderbreking door vakantie of ziekte: vanaf een vooraf aangekondigde(*) afwezigheid van 1 maand kan het abonnement met de helft van de verloren periode worden verlengd.  Indien je maandelijks betaalt blijft je abonnement doorlopen tijdens je afwezigheid.  Bij terugkomst wordt slechts de helft geïnd gedurende een gelijke periode als je afwezigheid.  Bij een jaarkaart of een beurtenkaart wordt je kaart verlengd voor de helft van de periode van afwezigheid.  (*) Aankondigingen NA de periode van afwezigheid komen niet in aanmerking voor een compensatie. Afwezigheden korter dan 1 maand komen niet in aanmerking.  Ook Budget beurtenkaarten komen niet in aanmerking voor verlenging ongeacht de reden.  Aanvragen doe je best per mail naar info@aftterburn.be.

Opzegging: Jaarkaarten en beurtenkaarten kunnen niet opgezegd, noch terugbetaald worden.  Deze stoppen vanzelf op de vervaldatum of wanneer alle beurten zijn opgebruikt.  (Wordt niet stilzwijgend vernieuwd.)  Indien werd gekozen voor een abonnement van onbepaalde duur met maandelijkse opzeg dan kan die maandelijks opgezegd worden uiterlijk tot de dag voor de nieuwe maand begint.  Indien werd gekozen voor een overeenkomst van onbepaalde duur met een minimum looptijd van 1 jaar dan kan de overeenkomst ten vroegste worden opgezegd in de loop van de 12de maand.  Na 12 maanden kan het maandelijks worden opgezegd. Dit doe je best per mail naar info@afterburn.be.

HEB JE VRAGEN.

Wil je onze prijzen weten? Klik in menu op 'lid worden'.

Your message has been successfully submitted.
We will contact you soon.

Please check captcha.