NIEUWS UPDATES

Home / News Detail

21 Jan 2021

Abonnement stopzetten of pauzeren?

Afterburn News 4

Wil je stopzetten? Een overeenkomst van onbepaalde duur dat meestal via domiciliëring wordt betaald kan je maandelijks opzeggen mits het in acht nemen van slechts 1 maand vooropzeg (ipv de wettelijke 2 maanden). Te rekenen vanaf de maand waarin wordt opgezegd.
Concreet: zeg je op in de maand maart, dan zal de laatste inning in april gebeuren. Maar je bent uiteraard nog welkom in de club tot eind april.
(Een overeenkomst van bepaalde duur eindigt op de vooraf bepaalde vervaldag zonder stilzwijgende vernieuwing.)

Wil je je abonnement pauzeren?  In regel werkt het zo: vanaf een (vooraf aangekondigde) afwezigheid van 1 maand kan je de helft van je lidmaatschap recupereren in de vorm van een verlenging van je beurtenkaart of vast abonnement.  Als het een maandelijkse betaling betreft wordt de maand(en) waarin je afwezig bent geïnd.  Bij terugkomst wordt gedurende een zelfde periode de helft geïnd.  Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden in geval van ernstige kwestuur of ziekte.  Of in geval van zwangerschap.  Dan kan een volledige compensatie worden overwogen.

CONTACT

AFTERBURN

Voor informatie over de prijzen registreer je via "webshop & prijzen"

Your message has been successfully submitted.
We will contact you soon.

Please check captcha.